Bouwhistorische projecten

In de afgelopen jaren hebben we voor verschillende opdrachtgevers diverse onderzoeken uitgevoerd, variërend van een groot aantal bouwhistorische verkenningen met cultuurhistorische waardestelling tot het documenteren van monumentale onderdelen.

Naast woonhuizen en boerderijen zijn ook diverse fabriekenscholen en kerken onder de loep genomen. Hierbij hebben we ons niet slechts gericht op een specifieke bouwperiode maar hebben we een breed oeuvre opgebouwd van bijzondere projecten als Paleis Het Loo tot en met jonge monumenten als de Euromast.

Ieder project biedt weer nieuwe informatie waardoor we elke opdracht met plezier aangaan. Hieronder treft u enkele voorbeelden aan

Bijzondere projecten

Apeldoorn   |   Paleis het Loo

In samenwerking met Dröge, Bureau voor Bouwhistorie te Leiden is in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf een bouwhistorische verkenning uitgevoerd met cultuurhistorische waardestelling.

Goes   |   Slot Ostende

Het voormalige kasteel ligt inmiddels in het centrum van Goes. Door de gemeente werd gevraagd het complex in te meten en uit te werken ten behoeven van een bouwhistorisch onderzoek.

Rotterdam   |   Euromast

Een van de jongste en indrukwekkenste Rijksmonumenten van Nederland. Van de voet tot grote hoogte is “de uitzichttoren” van architect Maaskant uit 1960 in opdracht van Euromast Vastgoed, bouwhistorisch verkent.

Gemert   |   Kasteel

In samenwerking met Dröge, bureau voor bouwhistorie, is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd naar Kasteel Gemert. Een oud pand waarbij de oudste delen vermoedelijk dateren uit de het midden van de 16e eeuw.

Noorwijkerhout   |   St. Bavo

Na een bouwkundige inspectie van het hoofdgebouw, op verzoek van de Gemeente Noordwijkerhout, is daarna een bouwhistorische verkenning uitgevoerd in opdracht van de huidige eigenaren.

Huizen

Rotterdam   |   Van Uden gebouw

Op verzoek van de eigenaar is een bouwhistorische opname uitgevoerd van het in- en exterieur. Het kantoorgebouw aan de Veerhaven werd in 1904 gebouwd en 11 jaar later verdubbeld naar ontwerp van de De Roos & Overeijnder.

Den Haag   |   Herenhuis

Na een bouwhistorisch verkenning  zijn bij werkzaamheden verschillende vondsten gedaan. Op verzoek van de eigenaar zijn deze allemaal bouwhistorisch gedocumenteerd en werd de verkenning aangevuld.

Amsterdam   |   Torensteeg

Het betreffen hier twee panden die dateren uit 1550 en 1908 in het centrum van Amsterdam. Beide zijn bouwhistorisch verkend voor een cultuurhistorische waardestelling, in opdracht van de eigenaar.

Leiden   |   Breestraat 125

In opdracht van Djozer, de eigenaar, is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd. Deze is in tweede instantie uitgebreid met een kleuronderzoek naar het 18e eeuwse interieur.

s Gravenzande   |   Herberg

In verband met een vergunningstraject is een bouwhistorische verkenning met waardestelling uitgevoerd. Het betreft De Spaansche-Vloot waarvan de geschiedenis teruggaat tot begin 16e eeuw.

Leiden   |   ’t Heerenlogement

Ook Leiden had een stadsherberg waar belangrijke gasten van de stad werden ondergebracht. Op verzoek van de Gemeente Leiden is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd naar ’t Heerenlogement onder aan de Burcht van Leiden.

Noordwijkerhout   |   ’t Pesthuis

In opdracht van Djozer, de eigenaar, is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd. Deze is in tweede instantie uitgebreid met een kleuronderzoek naar het 18e eeuwse interieur.

Den Haag   |   Mauritskade

Met vertrek van de Ambasade is het pand verkocht en krijgt het een nieuwe woonbestemming. Voor verbouwing van dit monument is vooraf een bouwhistorische verkenning met cultuurhistorische waarde uitgevoerd.

Oegstgeest   |   Endegeest

In opdracht van de bewoners is bouwhistorisch onderzoek verricht naar de portierswoning op de voormalige Heerlijkheid Endegeest. Een klein leuk pandje met een grote geschiedenis.

Leiden   |   Wijnkoperij

De voormalige wijnhandel aan de Hogewoerd is door Stichting Diogenes aangekocht en kreeg een nieuwe woonbestemming. Voorafgaand en tijdens de werkzaamheden is bouwhistorisch onderzoek verricht.

Leiden   |   Het Vissershuis

In het centrum van Leiden is in opdracht van de ontwikkelaar bouwhistorisch onderzoek verricht naar enkele bouwkundige elementen en afwerkingen. Het pand werd na een brand in 1767 opnieuw gebouwd.

Katwijk   |   Kerkstraat

Het betreft een bouwhistorisch onderzoek naar twee panden die mogelijk in 1695 zijn gebouwd. Hoewel het een rijke geschiedenis kent is er, door gebruik als kantoor, weinig meer van over gebleven.

IJsselstein   |   Uitspanning

Het uit begin 19e eeuw daterende uitspanning was onderdeel van de Herberg die hier destijds was. Het is inmiddels in gebruik als kantoor. Op verzoek van de eigenaar ten behoeve van een verbouwing is bouwhistorisch onderzoek gedaan.

Leiden   |   Het Leids Volkshuis

In opdracht van Gemeente Leiden is het Leids Volkshuis onderzocht ten behoeve van een cultuurhistorische waardestelling. Het bekende pand aan de Haarlemmerstraat en Apothekers-dijk dateert uit 1899.

Vlaardingen   |   Houtloods

In opdracht van Mavadel Properties is onderzoek verricht naar een houtloods in Vlaardingen. De bijbehorende houtzaagmolen de Roos uit 1780 is al langere tijd geleden afgebroken.

Leiden   |   Gortergebouw

In opdracht van ontwikkelaar Amvest is een bouwhistorische opname met monumentale waardestelling uitgevoerd naar dit voormalige laboratorium. Het werd tijdens het begin van de WO-II gebouwd.

Rotterdam   |   Eendrachtsweg

In opdracht van de huidige eigenaar is een bouwhistorische verkenning met cultuurhistorische waardestelling uitgevoerd naar een 19e eeuws pand in het centrum van Rotterdam.

Leiden   |   Kort Rapenburg

Het voormalige Nederlansche bankgebouw uit 1916 is in opdracht van Holland Property groep bouwhistorisch onderzocht. Het betreft een bouwhistorische opname voor het in kaart brengen van de monumentale waarden.

Haarlem   |   Winkelhuis

In opdracht van Coen Hagedoorn Bouwgroep is een bouwhistorische verkenning met culturelenwaarden uitgevoerd. De voormalige slagerij blijkt een dubbelhuis dat vermoedelijk in de 17e eeuw is gebouwd.

Leiden   |   Hogewoerd 106/108

In opdracht van de studentenvereniging SSR is hun pand bouwhistorisch onderzocht. De kern gaat terug naar de stads- uitbreiding in 1670 waarin de kavels door de stad Leiden werden uitgegeven en bebouwd.

Leiden   |   Hogewoerd 16/18

Op verzoek van de eigenaar is eerst een verkenning uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden is aanvullend bouwhistorisch onderzoek verricht waarbij vondsten zijn gedaan die terug gaan naar de 14e eeuw. Deze zijn alle gedocumenteerd.

Naarden   |   20e eeuwse villa

In 1920 ontwierp J.M. van der Mey, grondlegger van de Amsterdamse School deze villa in Naarden. In opdracht van de nieuwe bewoners werd voorafgaand aan de verbouwing hier onderzoek naar gedaan.

Haarlem   |   Donkere Spaarne

Verschil in de aangetroffen vloerconstructies leidde naar een aanname van vier belangrijke bouwfaseringen in de bouwhistorische verkenning dat gedaan werd in opdracht van de nieuwe bewoner.

Haarlem   |   Florapark

Op verzoek van de Gemeente Haarlem zijn enkele onderdelen, afwerkingen en ruimten nader onderzocht. De villa is in 1880 gebouwd en staat in het bekende Florapark.

Leiden   |   Rapenbrug 94

Het pand staat ook wel bekend als het Duyvenbodehuis. Er is in opdracht van de nieuwe eigenaren een bouwhistorisch onderzoek met cultuurhistorische waardestelling uitgevoerd naar dit 17e eeuwse woonhuis.

Warmond   |   Herenweg

Voor het ontwikkelen van een kavel op een historische locatie is cultuurhistorisch onderzoek verricht in opdracht van de eigenaar. Hierbij is de ontstaansgeschiedenis in kaart gebracht.

Leiden   |   5e binnenvestgracht

Op eigen initiatief is cultuurhistorisch onderzoek verricht naar het ontstaan en ontwikkeling van dit grachtje. Door verdwijning van de oorspronkelijke binnenvest is de naam gegeven aan de gracht.

Monster   |   Choorstraat

In opdracht van de eigenaar is een bouwhistorische opname uitgevoerd naar het voormalige Bondshotel Overheijden. De oudste delen van het pand gaan vermoedelijk terug naar de eerste helft 18e eeuw en is later verschillende keren verbouwd.

Weesp   |   Pastorie

In opdracht van Hylkema Consultants is een aanvullende bouwhistorische verkenning gedaan naar de pastorie van de St. Laurentiuskerk uit 1883.

Gouda  |  Markt 65

In opdracht van een particuliere ontwikkelaar is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd naar Markt 65 te Gouda.

Gouda   |   Oosthaven

Op een van de oudste delen van Gouda staat het in 1887 gebouwde pand. Het is een verheling van twee panden die op verzoek van de eigenaar zijn onderzocht voor het in kaart brengen van de monumentale waarden.

Leiden   |   Breestraat 107

In opdracht van de eigenaar is bouwhistorisch onderzoek verricht naar het winkel-woonhuis aan de Breestraat 107 te Leiden. In het pand bevinden zich resten die terug gaan naar de 14e eeuw.

Dordrecht   |   Wijnstraat

In opdracht van een horeca-onderneming is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd met cultuur-historische waardestelling naar de begane grond van dit pand uit 1933.

Breda   |   Liesbosch

In opdracht van de eigenaar is cultuurhistorisch onderzoek verricht naar het voormalige Kloostercomplex aan de Liesboslaan. Een 20e eeuwse aaneenschakeling van uit- en aanbouwen.

Gouda   |   Kleiweg 1-7

In opdracht van White House Development is bouwhistorisch onderzoek verricht naar de panden aan de Kleiweg 1-7. Woonwinkelpanden die in de 19e en 20e eeuw zijn gebouwd.

Den Haag   |   Lange Voorhout 7

Een mooi, groot gebouw met een rijke geschiedenis, staat nu bekend als het “Bentinck huis” in opdracht van de opdrachtgever is het pand onderzocht. De oudste delen gaan terug tot circa 1415.

Abcoude   |   Gein-Zuid

Bij dit onderzoek lag de focus op de schuur langs de dijk. Op verzoek van de eigenaar is hier bouwhistorisch onderzoek verricht naar de resterende monumentale waarden van de boerderij-schuur.

Leiden   |   Haven 1

Het monument was eigendom van de Gemeente Leiden en is voor verkoop bouwhistorisch onderzocht. Het pand is ontworpen in 1875 door de bekende Leidse architect W.C. Mulder en pas in 1880 werd begonnen met de bouw.

Boerderijen

Rijnsaterwoude   |   boerderij

In opdracht van de eigenaars is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd boerderij aan de Heerenweg. Het pand is vermoedelijk in de eerste helft van de 18e eeuw gebouwd en daarna sterk verbouwd.

Leiden   |   ’t Heerenlogement

Ten behoeven van de restauratiewerken is door de aannemer C.J. de Boer verzocht te adviseren met betrekking tot de monumentale onderdelen. De boerderij is ontstaan als scheeps-werf van de familie Westhof.

Oegstgeest   |   Klein Curium

Het oorspronkelijke Duinzicht begon bij een 15e eeuwse boerderij Zowel voor als tijdens de werkzaamheden was een verkenning en bouwhistorische documentatie uitgevoerd op verzoek van de bewoners.

Heijningen   |   Boerderij

Op verzoek van de eigenaars is zowel een bouwhistorisch- als kleurhistorisch onderzoek verricht naar een boerderij in Gemeente Moerdijk. Het betreft een Herenboerderij uit ca. 1600.

Voorhout   |   Boerderij

In opdracht van Architectenburo Marcel van Dijk is een cultuurhistorisch onderzoek verricht naar Boerderij Bouwlust te Voorhout. Behalve de boerderij is hierbij ook gekeken naar het agrarische ensemble.

Zandvoort   |   Vm. Koloniehuis

In opdracht van de projectontwikkelaar is een bouwhistorische verkenning met cultuurwaarden uitgevoerd. Vernoemd naar de afgebroken boerderij werd “Kostverloren” in 1881 gebouwd en later uitgebreid.

Warmond   |   Kaagsociëteit

De in Leiden en omstreken bekende sociëteit aan de Kaag is ontstaan vanuit een 17e eeuws boerderij. De sociëteit heeft opdracht gegeven voor een bouwhistorische verkenning met monumentale waardestelling.

Bodegraven   |   Boerderij

Op verzoek van de nieuwe eigenaren is een bouwhistorische opname gedaan naar de boerderij aan de Dammekant. Het pand is vermoedelijk in de eerste helft van de 18e eeuw gebouwd overeen-komstig het Hallehuistype.

Maasdam   |   Boerderij

Boerderijen verschillen per regio. Ook deze in Maasdam heeft meer invloeden vanuit Zeeland dan Zuid-Holland. Ondanks dat is het pand niet zo heel oud (1913) maar wel grotendeels historisch intact.

Nigtevecht   |   Boerderij

Het zogenaamde Krukhuis-boerderij uit de 17e eeuw is in opdracht van de nieuwe eigenaars onderzocht. De verkenning was ten behoeve van een cultuurhistorische waardestelling.

Leiden   |   Ora et Labora

In opdracht van de eigenaren is een bouwhistorische verkenning met waardestelling gemaakt. De boerderij aan de Vlietweg dateert uit omstreeks 1600 en in eeuwen erna verschillende keren verbouwd.

Industrieel

Leiden   |   Vuilverbranding

In opdracht van de Gemeente Leiden (afd. Vastgoed) is een bouwhistorisch onderzoek verricht met monumentale waardestelling naar de voormalige vuilverbranding. Het pand dateert uit 1913 en sloot na 16 jaar al de deuren.

Vlaardingen   |   Kuiperij “Sterk”

In opdracht van ontwikkelaar Mavadel Properties is bouwhistorische verkenning uitgevoerd. Dit Erfgoed staat aan de Koningin Wilhelmina Kade te Vlaardingen.

Leiden   |   Wolpakhuis

In 1929 werd ter uitbreiding van het Sajetfabriek Van Wijk & Co. een pakhuis voor wol gebouwd aan de Herengracht. In opdracht van eigenaar Streetlife is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd met waardestelling.

Nijmegen   |   Splendorfabriek

Op verzoek van de eigenaren is een bouwhistorische opname uitgevoerd naar de voormalige Gloeilampenfabriek Splendor. Het pand werd na diverse groei perioden in 1927 gebouwd aan de St. Annastraat te Nijmegen.

Den Haag   |   Herengracht

De metaalfabriek W.J. Stokvis werd later bekend als WISA en opende in 1915 een magazijn in Den Haag aan de Herengracht. In opdracht van de eigenaar is bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd hiernaar.

Scholen

Leiden   |   School Rapenburg

Op verzoek van de nieuwe eigenaar is onderzoek uitgevoerd naar het schoolgebouw aan het Rapenburg, hoek Groenen-hazengracht.

Leiden   |   School HBS

In opdracht van de nieuwe eigenaar is een bouwhistorische opname verricht naar de HBS voor Meisjes aan de Garenmarkt te Leiden. Het schoolgebouw dateert uit 1883 en werd in 1932 opnieuw uitgebreid.

Kerken

Den Haag   |   kerkgebouw

In opdracht van de eigenaar is een bouwhistorisch onderzoek verricht naar de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk te Scheveningen. Het pand werd in 1925 gebouwd door de bekende architect A. J. Kropholler.

Leiden   |   Hartebrugkerk

De in 1835 gebouwde kerk aan de Haarlemmerstraat is verschillende keren uitgebreid. Op advies van de gemeente Leiden en verzoek van de kerk is een bouwhistorische verkenning uitgevoerd.